image

Bouw in volle gang! Ontdek de allerlaatste eengezinswoning met uitgebreid afwerkingspakket.
Schrijf je nu in of bel direct de makelaar!

OPENBAAR GEBIED

Ja, dit is vastgelegd in het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 0 - 6 jaar en 6 - 12 jaar komen op loopafstand meerdere speelvoorzieningen. Voor heel Zevenhuizen Zuid is een verdere verdeling gemaakt ook voor de leeftijden van 12 - 18 jaar. De uitwerking en nadere invulling van de speellocaties zal deels en tot op zekere hoogte in overleg met de nieuwe bewoners worden gedaan.

Rondom de parkeerhoven komt een volgroeide groene ontwerpoplossing voor bergingen, erfafscheidingen, toegangspoorten en een afvalcontainer opstelplek. Je ontvangt klikobakken die door de gemeente zullen worden opgehaald. Achter de bergingen kun je deze stallen.

Het plangebied, geheel ingericht als 30km/h gebied, wordt voor het autoverkeer ontsloten via de Koning Willem-Alexanderlaan, die aantakt op de Zuidplasweg.

PARKEREN

Met uitzondering van bouwnummers 59 t/m 71 (Fijn Wonen) beschikt iedere rijwoning over een parkeerplaats op eigen terrein.

De levensloopbestendige woningen hebben ook een eigen parkeerplaats, bouwnummers 42 en 44 hebben deze naast de woning aan de voorzijde, bouwnummer 43 aan de achterzijde van de woning.

De vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen hebben allemaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voorzijde.

Daarbij is er ruimschoots openbare parkeergelegenheid in het parkeerhof achter de woningen alsook aan de lanen zelf.

Op het eigen terrein kun je optioneel de voorbereiding treffen voor elektrisch laden. Voor de openbare ruimte geldt dat dit via de gemeente aangevraagd kan worden. 

Nee, voor Zevenhuizen Zuid, waar Zuyderkroon onderdeel van is, is een parkeerbalans aangehouden die rekening houdt met zowel parkeren op openbaar terrein als parkeren op eigen terrein. Op die manier worden er voldoende parkeerplekken gerealiseerd.

KOOPWONINGEN

Vrijstaand: circa 13 meter van de achtergevel tot aan de achterkant van de tuin. 
Tweekappers: circa 15 meter van de achtergevel tot aan de achterkant van de tuin. 
Levensloopbestendige woningen: 10 meter meter van de achtergevel tot aan de achterkant
Rijwoningen 6 meter: circa 15 meter van de achtergevel tot aan de achterkant van de tuin. 
Rijwoningen Fijn Wonen: circa 13 meter van de achtergevel tot aan de achterkant van de tuin

Standaard wordt er in de vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen vloerverwarming gelegd op de begane grond en 1e verdieping. De levensloopbestendige woningen hebben vloerverwarming op de begane grond. Op de bovenste verdieping is vloerverwarming mogelijk via het meerwerk.

Kunststof kozijnen, onderhoudsvrij. De bergingsdeuren en de deur in de achtergevel van de garage bij de tweekappers en vrijstaande woningen zijn van hout.

De woningen zijn gasloos én energiezuinig, dankzij uitstekende isolatie en toegepaste technieken, zoals een lucht-water warmtepomp, zonnepanelen op de tweekappers en vrijstaande woningen en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

Optioneel kan er voor ieder woningtype gekozen worden voor (extra) zonnepanelen op het dak. Bekijk de meer- en minderwerklijsten per woningtype onder downloads.

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt. Er is geen keuken bij de prijs inbegrepen. Die kun je na de oplevering naar eigen wens laten plaatsen. Je kunt de sanitairboekjes per woningtype alvast bekijken onder de downloads.

Ja. De gemeente Zuidplas heeft bepaald dat voor dit gedeelte van Zevenhuizen een zelfbewoningsplicht geldt en dat de koper de woning zelf dient te bewonen en te gebruiken.

Nee, er geldt een instandhoudingsverplichting voor de hagen, tuinmuren en overige erfafscheidingen welke zijn geplaatst bij de oplevering. Deze verplichting is opgenomen in de koopovereenkomst.

Nee, bewoners zijn vrij om in afstemming met buren schuttingen naar wens te plaatsen.

Ja, er is een SWK garantie van toepassing. Meer informatie hierover vind je in de verkoopstukken onder de downloads.

MEER- EN MINDERWERK

De woonwensenlijst is terug te vinden onder “Downloads” op deze website. Dit betreffen de meest voorkomende standaard opties. In het gesprek met de wooncoach kun je je wensen bespreekbaar maken.

Prijzen van opties zijn per woningtype terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

De woonoppervlakte van de uitbouw van 2,40 meter is circa 14 m2 gbo voor de vrijstaande woningen. Na de uitbouw van 2,40 meter is het totaaloppervlakte 194 m² GBO.
De woonoppervlakte van de uitbouw van 2,40 meter is circa 14 m2 gbo voor de tweekappers. Na de uitbouw van 2,40 meter is het totaaloppervlakte 175 m² GBO voor de tweekappers zonder tuitgevel.
De woonoppervlakte van de uitbouw van 2,40 meter is circa 17 m2 gbo voor de levensloopbestendige woningen. Na de uitbouw van 2,40 meter is het totaaloppervlakte 138 m² GBO.
De woonoppervlakte van de uitbouw van 2,40 meter is circa 14 m2 gbo voor de rijwoningen van 6 meter breed. Na de uitbouw van 2,40 meter is het totaaloppervlakte 154 m² GBO.
De woonoppervlakte van de uitbouw van 1,5 meter is circa 8 m2 gbo voor de Fijn Wonen rijwoningen van 5,5 meter breed. Na de uitbouw van 1,53 meter is circa 126 m2 gbo voor de Fijn Wonen rijwoningen.

Ja, dat kan, deze optie is terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

Ja, dat kan, met uitzondering van de Fijn Wonen rijwoningen. Deze optie is terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

Met uitzondering van de Fijn Wonen rijwoningen is dit voor alle woningtypen mogelijk. Het toilet wordt dan ook casco opgeleverd. Kies je voor casco, houdt er dan rekening mee dat je pas na de oplevering van de woning je badkamer en toilet kunt (laten) installeren.

Voor de Fijn Wonen rijwoningen met bouwnummers 59 t/m 77 is een casco badkamer en toilet niet mogelijk.

Ja dat kan. Alle opties die in de meer- en minderwerklijst staan onder de downloads, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Ja dat kan. Alle opties die in de meer- en minderwerklijst staan onder de downloads, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

Nee, dat is niet mogelijk.

Ja, dat kan, deze optie is terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

Ja, dat kan, deze optie is terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

Bij de meeste woningen is een indeling op zolder mogelijk. Een tweede badkamer is helaas niet mogelijk. Bekijk alle optiemogelijkheden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site.

Buiten de lijst is het niet mogelijk om andere keuzes te maken, op de inrichting van de keuken, badkamer en toilet na.

Standaard wordt er bij de rijwoningen en tweekappers vloerverwarming gelegd op de begane grond en 1e verdieping. Bij de levensloopbestendige woning heb je geen vloerverwarming op de 1ste verdieping. Op de bovenste verdieping is vloerverwarming mogelijk via het meerwerk.

INSCHRIJFPROCEDURE

Tijdens de pre-sale deelden we zoveel mogelijk informatie over het aanbod in Zuyderkroon fase 2, zodat je je alvast kon oriënteren en natuurlijk weloverwogen een keuze kon maken. Tijdens de pre-sale hebben we geïnteresseerden actief uitgenodigd om alvast de voorkeur(en) voor bouwnummers aan ons door te geven, zodat we gerichter konden informeren.

Heb je je voorkeuren gedurende de pr-sale periode aan ons doorgegeven, dan krijg je voorrang bij de toewijzing wanneer je je bij de start verkoop officieel inschrijft voor een of meerdere bouwnummers.

De periode van de pre-sale en de inschrijftermijn is ook hét moment om alvast een financiële verklaring te laten opstellen door een erkend adviseur. Wanneer je je vanaf de start verkoop definitief wilt inschrijven voor één of meerdere bouwnummers kun je aangeven dat je over deze verklaring beschikt. Deze financiële verklaring geeft óók voorrang tijdens de toewijzing. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads. Zowel deelname aan de pre-sale als de financiële verklaring zijn uiteraard niet verplicht. En pas wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, neem je de verklaring mee naar het verkoopgesprek bij de makelaar.

Let op, het hebben doorgegeven van je voorkeuren tijdens de pre-sale is nog géén officiële inschrijving op een bouwnummer. De definitieve v.o.n.-prijzen staan vanaf de start verkoop op 25 augustus op de website. Na dit moment is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pre-sale, daar we vanaf dan officieel in verkoop zijn gegaan.

Je dient je vanaf dan dus opnieuw in te schrijven en je inschrijfformulier te ondertekenen.

Ja, wanneer je tijdens de pre-sale je voorkeuren hebt doorgegeven, heb je voorrang tijdens de toewijzing. Beschik je ook een financiële verklaring van een erkend adviseur, dan krijg je ook voorrang in de toewijzing. Deze hoef je pas te overleggen wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, tijdens het verkoopgesprek bij de makelaar. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads.

De definitieve v.o.n.-prijzen staan vanaf de start verkoop op 25 augustus op de website. Na dit moment is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pre-sale, daar we vanaf dan officieel in verkoop zijn gegaan.

Je krijgt voorrang wanneer je je voorkeuren hebt doorgegeven tijdens de pre-sale én wanneer je een financiële verklaring van een erkend adviseur hebt. Beide onderdelen zijn overigens niet verplicht. Er wordt vervolgens toebedeeld op basis van je eerste of zo hoog mogelijke voorkeur. Zijn er meer gegadigden voor eenzelfde bouwnummer, dan kijken we naar je (korte) motivatie in de toewijzing. Een uitgebreide uitleg is terug te vinden in de inschrijfprocedure op deze website, bij de downloads.

Zuyderkroon heeft veel volgers. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen, wat we wel zien is dat de vraag naar eengezinswoningen met een tuin in de Randstad groot is.

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. Een voorbeeld tref je hier, bij de downloads. 

PLANNING

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld en uw hypotheekstukken op orde zijn. We verwachten vlak voor de start bouw.

We verwachten met de bouw te starten in het eerste kwartaal van 2023. Dit kan alleen nadat minimaal 70% is verkocht en alle overige opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen.

Als alles meezit derde kwartaal 2023, maar dat is nog een prognose.

We verwachten dat de gehele buurt medio 2024 klaar is. Zuyderkroon is ook het sluitstuk van de gebiedsontwikkeling Zevenhuizen Zuid.

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd. Je wordt daar t.z.t. door de wooncoach nader over geïnformeerd.

FINANCIEEL

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. De verklaring is niet verplicht, maar geeft wel voorrang bij de toewijzing. Deze hoef je pas te overleggen wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, tijdens het verkoopgesprek bij de makelaar. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te kunnen nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads.

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

In de overeenkomst is vastgelegd dat vanaf datum van de verzending van de goednieuwsbrief grondrente berekend zal worden.

De grondprijs wordt bij de notaris verrekend op het moment dat je de grond in eigendom verkrijgt (transportdatum). De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, vanaf start bouw.

Grondrente wordt in rekening gebracht na verzending van de goednieuwsbrief. Rente over de bouwkosten wordt pas in rekening gebracht 14 dagen na factuurdatum van de betreffende termijn.

Dit is de bevestiging van ons dat alle opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en dat de grond geleverd kan worden.

Uiteraard, de makelaars staan klaar om je te helpen. Starters krijgen echter geen voorrang.

Vanaf de start verkoop op 25 augustus 2022 vind je de prijslijst met definitieve v.o.n. prijzen terug op de website onder de downloads.

Nee, v.o.n.- prijzen zoals gecommuniceerd in de prijslijst liggen vast.

Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten voor de woningoverdracht bestaan uit de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de akte van levering.

FASE 2

Inschrijven kan tot maandag 5 september 12.00 uur ’s middags. Klik hier voor de volledige inschrijfprocedure.

Uiterlijk woensdag 7 september wordt er met alle inschrijvers contact opgenomen. Kunnen we je nog geen bouwnummer toewijzen, dan sta je automatisch in ons systeem als reservekandidaat. Klik hier voor de volledige inschrijfprocedure en hier om je inschrijving te starten.

in fase 2 komen 56 woningen in verkoop in Zuyderkroon. Het programma bestaat uit:

  • 8 vrijstaande woningen
  • 12 tweekappers
  • 3 levensloopbestendige woningen
  • 14 rijwoningen met een beukmaat van 6 meter
  • 19 Fijn Wonen rijwoningen met een beukmaat van 5,40 meter

Bekijk de woningzoeker om te zien hoe de woningen precies zijn gelegen, hoe groot deze zijn én om de sfeerplattegronden en impressies te bekijken! Onder de downloads vind je alvast de meeste informatie terug, bijvoorbeeld de meer- en minderwerklijsten met prijzen per type.

De sfeerplattegronden per type staan al op de website. Klik hier om naar de woningzoeker te gaan. De definitieve verkooptekeningen zijn terug te vinden onder de downloads.

Nee, tijdens de verkoop van fase 2 dien je je weer opnieuw in te schrijven voor de toewijzing. Donderdag 25 augustus is fase 2 online in verkoop gegaan! Inschrijven kan via deze website.

Alle woningen zijn uitverkocht!

Inschrijven
Foto